Digi- ja väestötietovirasto tiedottaa

Suomi.fi-tunnistuksen Suomi.fi-valtuuksien taustapalvelussa huoltotoimenpiteitä 17.3.2024 klo 9–15 ja 23.3.2024 klo 7.00–7.30. Jos tunnistautuminen tai Suomi.fi-valtuuksien käyttö epäonnistuu, suosittelemme yrittämään uudelleen hetken kuluttua. /
Underhållsåtgärder i Suomi.fi-identifikations och Suomi.fi-fullmakternas bakgrund service 17.3.2024 kl 9–15 och 23.3.2024 kl 7.00–7.30. Om identifikationen eller användningen av Suomi.fi-fullmakter misslyckas rekommenderar vi att du försöker på nytt. /
Maintenance works in Suomi.fi e-Identifications and Suomi.fi e-Authorizations background service on 17th March 2024 between 9 a.m. and 3 p.m. and 23th March 2024 between 7 a.m. and 7.30 a.m. If identification or the use of Suomi.fi e-Authorizations fails, we recommend that you try again.


Julkisesti