Digi- ja väestötietovirasto tiedottaa

Suomi.fi-tunnistuksen Suomi.fi-valtuuksien taustapalvelussa huoltotoimenpiteitä 17.3.2024 klo 9–15 ja 23.3.2024 klo 7.00–7.30. Jos tunnistautuminen tai Suomi.fi-valtuuksien käyttö epäonnistuu, suosittelemme yrittämään uudelleen hetken kuluttua. /
Underhållsåtgärder i Suomi.fi-identifikations och Suomi.fi-fullmakternas bakgrund service 17.3.2024 kl 9–15 och 23.3.2024 kl 7.00–7.30. Om identifikationen eller användningen av Suomi.fi-fullmakter misslyckas rekommenderar vi att du försöker på nytt. /
Maintenance works in Suomi.fi e-Identifications and Suomi.fi e-Authorizations background service on 17th March 2024 between 9 a.m. and 3 p.m. and 23th March 2024 between 7 a.m. and 7.30 a.m. If identification or the use of Suomi.fi e-Authorizations fails, we recommend that you try again.

Suomi.fi-tunnistuksen Suomi.fi-valtuuksien taustapalvelussa huoltotoimenpiteitä 17.3.2024 klo 9–15 ja 23.3.2024 klo 7.00–7.30

Suomi.fi-tunnistuksessa ja Suomi.fi-valtuuksissa saattaa ilmetä lyhyitä katkoja ja hitautta sunnuntaina 17.3.2024 klo 9.00–15.00 välisenä aikana.
 
Lisäksi Suomi.fi-valtuuksien käyttö ja tunnistautuminen julkisen hallinnon asiointipalveluihin Suomi.fi-tunnistuksen avulla ei ole mahdollista lauantaina 23.3.2024 klo 7.00–7.30 välisenä aikana.
 
Huoltokatkojen aikana myös Suomi.fi-viestien lukemisessa Suomi.fi-verkkopalvelun kautta voi olla katkoja.

Syynä on väestötietojärjestelmässä tehtävät huoltotyöt.
 
Jos tunnistautuminen tai Suomi.fi-valtuuksien käyttö epäonnistuu, suosittelemme yrittämään uudelleen hetken kuluttua.

Pahoittelemme huoltotöistä aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja
Digi- ja väestötietovirasto, Organisaatioiden asiakaspalvelu, p. 0295 535 115 (avoinna ma-pe klo 9–15), organisaatiopalvelut@dvv.fi
 

Underhållsåtgärder i Suomi.fi-identifikations och Suomi.fi-fullmakternas bakgrund service 17.3.2024 kl 9–15 och 23.3.2024 kl 7.00–7.30

Korta avbrott och långsamhet i Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter kan förekomma söndag 17.3.2024 kl. 9–15.
 
Dessutom är det inte möjligt att använda Suomi.fi- fullmakter eller identifiera sig med Suomi.fi-identifikation i tjänster för offentlig förvaltning lördag 23.3.2024 kl. 7.00–7.30.
 
Under underhållsavbrott kan det även förekomma avbrott i läsningen av Suomi.fi-meddelanden via Suomi.fi-webbtjänsten.

Orsaken är underhållsarbeten som utförs i befolkningsdatasystemet.
 
Om identifikationen eller användningen av Suomi.fi-fullmakter misslyckas rekommenderar vi att du försöker på nytt.
 
Vi beklagar olägenheterna som underhållsarbetena orsakar.

Mer information
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Kundtjänst för organisationer, tfn 0295 535 115 (öppen må-fr kl. 9–15), organisaatiopalvelut@dvv.fi
 

Maintenance works in Suomi.fi e-Identifications and Suomi.fi e-Authorizations background service on 17th March 2024 between 9 a.m. and 3 p.m. and 23th March 2024 between 7 a.m. and 7.30 a.m.

Short interruptions and slowness may occur in Suomi.fi e-Identification and Suomi.fi e-Authorizations on Sunday 17th March 2024 between 9 a.m. and 3 p.m.

In addition, the use of Suomi.fi e-Authorizations and identification to public administration services using Suomi.fi e-Identification is not possible on Saturday 23th March 2024 between 7 a.m. and 7.30 a.m.

During the maintenance break, there may also be interruptions in reading Suomi.fi Messages through the Suomi.fi Web Service.

The reason for this is maintenance carried out in the Population Information System.
 
If identification or the use of Suomi.fi e-Authorizations fails, we recommend that you try again.
 
We apologise for any inconvenience caused by the maintenance.

Additional information
Digital and Population Data Services Agency, Customer service for organisations, tel. +358 295 535 115 (open Mon–Fri 9 a.m. – 3 p.m.), organisaatiopalvelut@dvv.fi