Opiskelijat pääsevät tutkinnon osien valmistuessa antamaan niistä palautetta

Opiskelijoilta kerätään valtakunnallista amispalautetta opintojen eri vaiheissa.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille