Vertaistuutori-koulutukset 16.9. ja 14.10.

Tule vertaistutoriksi! Tunne -ja vuorovaikutustaitoja edistävästä tutorkoulutuksesta saat myös osaamispisteitä.

Tule vertaistutoriksi! Tunne -ja vuorovaikutustaitoja edistävästä tutorkoulutuksesta saat myös osaamispisteitä.

Syksyn aikana Omnian vertaistutor-koulutuksia järjestetään verkkokoulutuksina kaksi kappaletta. Riittää, että osallistut toiseen koulutuspäivistä.

Koulutusten sisältö ja tavoitteet

Koulutuksessa opit esittelemään omaa alaasi ja Omniaa oppilaitoksena. Lisäksi opit ryhmätyötaitoja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, tunnistamaan tunteita ja tarpeita eri ryhmien eri vuorovaikutustilanteissa. Koulutuksen jälkeen osaat myös ohjata Omnian opiskelijoita opiskelijahuollon palvelujen piiriin. Opit myös tunnistamaan ryhmän jäsenten rooleja erityisesti kiusaamistilanteissa. Lisäksi koulutus antaa sinulle valmiudet ideoida ja toteuttaa tapahtumia ja teemapäiviä.

Osaamispisteet

Jokainen vertaistutuutorikoulutuksen suorittanut tutkintopuolen opiskelija saa osallistumisestaan yhden osaamispisteen. Lisäksi oma aktiivisuus ja osallistuminen oman toimipisteen tapahtumiin ja markkinointitehtäviin tuo lisää osaamispisteitä. Osaamispisteet vertaistuutoroinnista menevät valinnaisten ytojen alle (paikallinen tutkinnon osan osa-alue, yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen).

Todistus

Osaamispisteen lisäksi jokainen vertaistuutorikoulutukseen osallistunut saa koulutukseen osallistumisestaan todistuksen.

Lisätietoja

Tiina Mustonen, hankekoordinaattori, tiina.mustonen@omnia.fi, 0401267652

Maria Thurman, ohjaaja, maria.thurman@omnia.fi, 0401267431