Ammatillisen opiskelijan tärkeimmät tiedot | fin/eng

Hyvä opiskelija ja huoltaja, tässä koottuna opiskelijan tärkeimmät tiedot ja miten ne löytyvät Wilmassa.

Yhteyshenkilöt ja muut perustiedot

Opiskelijan tärkein yhteyshenkilö on vastuuopettaja. Hänen ja muiden keskeisten yhteyshenkilöiden ajantasaiset tiedot löytyvät seuraavasti:

 1. Sininen yläpalkki: Lomakkeet tai painamalla ∙∙∙ ja valitsemalla Lomakkeet
 2. Opiskelijan / huoltajan perustietolomake

Perustietolomakkeesta löytyy myös muita keskeisiä tietoja, kuten opiskelijan tutkinto, opiskelijanumero, ryhmä ja yksikkö eli toimipiste.

Huoltajan etusivulla näkyy myös Huollettavasi tiedot. Huom. Wilmassa vastuuopettaja on sama henkilö kuin ryhmänohjaaja.

Opiskeluhuollon ja ohjauksen ja tuen palvelut ja yhteystiedot löytyvät Omnia.fi-sivuilta. Palveluihin kuuluu mm. opinto-ohjaus, erityisopetus ja opiskeluterveydenhuolto.

Lukujärjestys

Opiskelijan lukujärjestys löytyy seuraavasti:

 1. Sininen yläpalkki: Työjärjestys tai painamalla ∙∙∙ ja valitsemalla Työjärjestys

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)

Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan HOKS, johon suunnitellaan yhdessä mm. opiskelijan opinnot (eli tutkinnon osat) ja tarvittava ohjaus ja tuki. HOKS löytyy seuraavasti:

 1. Sininen yläpalkki: Tulosteet tai painamalla ∙∙∙ ja valitsemalla Tulosteet
 2. HOKS-tuloste, opiskelija / huoltaja

Poissaolot

Jollei opiskelija pysty osallistumaan lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen, tulee poissaolosta ilmoittaa Wilmassa tai puhelimitse vastuuopettajalle. Ilmoitus koskee aina vain kuluvaa päivää (ennen klo 12 tehdyt ilmoitukset) tai seuraavaa päivää (klo 12 jälkeen tehdyt ilmoitukset). Wilman poissaoloilmoituksen voi tehdä huoltaja tai täysi-ikäinen opiskelija seuraavasti:

 1. Sininen yläpalkki: Tuntimerkinnät
 2. Ilmoita poissaolosta

Huoltajan on mahdollista saada heti ilmoitus opiskelijan poissaolosta. Omat asetukset voi tarkistaa Wilmasta seuraavasti:

 1. Sininen yläpalkki: henkilöhahmon kuvake
 2. Ilmoitusasetukset

InfoOmnia

Jäikö sinulle kysyttävää? InfoOmnia auttaa yleisissä asioissa ja ohjaa tarvittaessa oikeaan paikkaan. Puh 09 2319 8360, info@omnia.fi. Käyntiosoitteet ja palveluajat löytyvät Omnia.fi-sivuilta.

***

Best student and guardian, here’s a compilation of the most important basic data for student and how they can be found in Wilma.

Contact persons and other personal data

The most important contact person for student is a group supervisor. Key contact information can be found as follows:

 1. Blue navigation ribbon: Forms or click ∙∙∙ and choose Forms

 2. Opiskelijan / huoltajan perustietolomake OR student personal data form and attachments

In perustietolomake / student personal data form is also other important data as degree, student number, group and department (campus).

On the guardian’s front page can be found also “student information”.

Welfare and supporting services and contact information can be found at Omnia.fi. Services includes guidance counselling, special needs education, school health services.

Schedule

Student’s schedule can be found as follows:

 1. Blue navigation ribbon: Schedule or click ∙∙∙ and choose Schedule

 Personal competence development plan (PCDP)

PCDP is prepared with every student, including studies (vocational qualification units) and needed guiding and support. PCDP (HOKS in Finnish) can be found as follows:

 1. Blue navigation ribbon: Printouts or click ∙∙∙ and choose Printouts

 2. HOKS-tuloste, opiskelija / huoltaja

Absences

If the student can’t take part of the studies, inform about it via Wilma or call the group supervisor. Announcement in Wilma concerns only the present (announcements before 12) or the next day (announcements after 12) and only guardian or student over 18 years can make it as follows:

 1. Blue navigation ribbon: Lesson notes or click ∙∙∙ and choose Lesson notes

 2. Notify absence

 The guardian can be notified of the student’s absence immediately. You can check your own settings as follows:

 1. Blue navigation ribbon: character icon

 2. Notification preferences

 InfoOmnia

Any questions? InfoOmnia helps and guides you to the right place. Call 09 2319 8360 or send an email to info@omnia.fi. Addresses and opening hours can be found at Omnia.fi.