Kooste opiskelijoiden korona-kyselyn tuloksista

Opiskelijoille toteutettiin 1.- 21.3.2021 välisenä aikana seurantakysely kuinka korona on vaikuttanut opiskeluun ja oppimiseen.

Opiskelijoille toteutettiin 1.- 21.3.2021 välisenä aikana seurantakysely kuinka korona on vaikuttanut opiskeluun ja oppimiseen. Kyselyyn vastasi 3028 opiskelijaa, joista valtaosa, 2626 työväenopistosta ja toiseksi eniten 257 opiskelijaa ammatillisesta koulutuksesta. Loput vastaukset jakaantuivat muiden koulutusmuotojen kesken. Kysely toteutettiin Microsoft Formsilla ja siitä tiedotettiin mm. opiskelijatiedote Omniksessa, Wilmasta sähköpostilla, intrassa ja Teamsin vastuuopettajat-kanavalla.

Vastanneiden määrillä oli koulutusmuoto-kohtaisia eroavaisuuksia. Työväenopistossa, osaamiskeskuksessa ja nuorten työpajoilla vastaajamäärät nousivat, kun taas ammatillisessa koulutuksessa, aikuislukiossa ja aikuisten perusopetuksessa vastaajamäärät laskivat.

Kyselyn koulutusmuoto-kohtaiset koosteet löytyvät esityksestä.