Omnian tilannekuvakatsaus 9.4.2021

Olemme alkaneet valmistella siirtymissuunnitelmaa uuteen normaaliin. Lähtökohtana on siirtymisen toteuttaminen hallitusti ja terveysturvallisesti.

Toteutamme siirtymävaiheessa lähityöskentelynä välttämättömät toimenpiteet, joita ovat seuraavat:

Opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin varmistaminen niin, että jokainen opiskelija tuntee tulevansa nähdyksi ja kuulluksi. Valmistelemme paluuta uuteen normaaliin niin, että jokaisella on paikkansa osana opiskeluyhteisöä turvallisesti ja jokainen saa tarvittavan ohjauksen ja tuen opintojensa edistymiseksi.

Valmistumisen ja opintojen etenemisen varmistaminen: Lähiopetuksella ja -ohjauksella varmistamme tutkintojen valmistumisen aikataulussa, opintojen etenemisen sellaisessa opetuksessa, jota ei voi toteuttaa etänä sekä opiskelijavalinnan ja opintojen aloittamisen. Toimenpiteet toteutetaan yksilöllisesti tai mahdollisimman pienissä ryhmissä turvallisuusohjeita tarkasti noudattaen. Opiskelija sopii opettajan kanssa aina erikseen toimenpiteistä.

Edellä mainittujen toimenpiteiden osalta annamme tarkemmat ohjeet tulevan viikon aikana.

On tärkeää, että meistä jokainen tuntee olonsa turvalliseksi Omnia-yhteisössä. Muistetaan oma vastuumme toimia koronan taltuttamiseksi tästäkin eteenpäin.