Etäopiskelu jatkuu helmikuun loppuun 2021 | Remote teaching continues until the end of February 2021


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille