Älä tule sairaana kouluun / When sick, do not go to school

Sairaana ei saa tulla kouluun. When you are sick you are not allowed to go to school.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille ja huoltajille