VR:n tilapäinen opiskelijatodistus poistumassa käytöstä

VR:n tilapäinen opiskelijatodistus poistetaan käytöstä siten, että 1.10.2022 jälkeen uusia tilapäisiä opiskelijatodistuksia ei myönnetä. Tähän mennessä myönnetyt tilapäiset opiskelijatodistukset ovat voimassa 3 kk / VR:s tillfälliga studieintyg avvecklas så att efter 1 oktober 2022 kommer inga nya Studieintyg att utfärdas. De hittills utfärdade tillfälliga studieintyg gäller ännu i 3 månader


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille