Älä tule sairaana kouluun / When sick, do not go to school

Sairaana ei saa tulla kouluun. When you are sick you are not allowed to go to school.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille ja huoltajille

Pysyvät tiedotteet

Älä tule sairaana kouluun / When sick, do not go to school